درنــو لــوســتــونــكــو پـه راتـلـو مــو هــركــلى كــووم

استاد سعدالدین شپون

موږ هلکان چې به درسته ورځ په لوبو پسې ورک وو، مازیګر به چې غواوې پخپل سر له پادې په پولې راروانې وې، هره خوایې شولو او غنمو ته  کپونه اچول، ابا راته وې چې،«یه ستن خوړلیه ! چېرته ورک وې. » د ستن خوړلي په مانا نه هغه وخت پوهېدم نه اوس خو یو څه مې سر مېرمنې را خلاص کړ، « ته لکه ستن خوړلی، ځې راځې، یوه پښه دلته، بله کابل کې. چې زړه دې نه صبرېږي هماغلته ځان خوندي کړه

بیا لاړم، بیا راغلم. ما ویل یو څه خواږه به د ځانه سره راوړم، خو چې اوس لمن څڼم،ګلوکز مې شپه وه، ما تشه لمن راوړه،  ایله یوه نیمه د کار خاطره بیا مومم. ملګري او مېوه خو خواږه وو،. خلک خواږه ووخو د خلکو شومه زهر هلایل . زیاترو یارانو ځانونه غولول، هماغه مېلمستیاوې وې، د پغمان مېلې او بنډارونه و، خو ما ته داسې برېښېدل لکه ټول چې په ټایټانېک بېړۍ کې سپاره یو. ډالر لا هم څه د پاسه، څه لاندې پنخوس افغانۍ، مېوې هم څه وللي څه ناولي ، پرېما نه ، د مچانو هجوم ورباندې لا تر پخوا کم، ځکه چې ځینو جالۍ پرې غوړولې. ستونه د پخوا په شان غوړ او مېلمه پالنه بېدرېغه، خو ما ته  د هغه روس خبره درېده چې د شوروي په وخت کې کوم لویدیځ خبریال پوښتلی و چې ګوزاره مو څنګه ده ، ده ځواب ورکړی و ،« تېرېږي. حکو مت داسې ښکاروي چې ګویا معاش راکوي ، او موږ داسې ښکاروو چې ګویا ورته کار کوو

کرزی ښه سړی دی، ارګ کې لمونځ نه قضا کوي. کرزی بد سړی دی، هسې معامله ګر ګوډاګی دی. اشرف غني پرې شرف لري خو ملا ماتی په کمپاین نه پوهېږي.

عبدالله ته رایې ور کړئ، مور یې پښتنه وه. ګورئ چې ور یې نه کړئ، د درواغو ګوډی، د پښتنو فسم خوړلی دښمن دی. که بهرنۍ قواوې ووځي موږ به لېوان وخوري، بیا به طالب بازار وي.دغه طالبان پخپله امرېکا راوستل ، اوس یې خدازده  بیا څه چل جوړ کړی دی.  یره طالبانو ! د بد پیره سزا بدمذهبه ور کوي، که خدای مو بیا راولي. یره کرزیه، ته مو د عبدالله نه  وېروې! موږ دې د سارا لېوان وخوري خو چې ستا مخ ورک شي. نه ، د اځل به کرزی زموږ د نګین لاندې وي. کابینه مو د وخته ورته جوړه کړې دّو زیاتي به دوستم واکي او مار شال واکي نه وي.

+   
  ليكونكى : مـحـمـد جـان سـروری  | 

زه كه دبل چاواي په خپل ځاي به ثابت پاتې واي ... زه دپښتون ګريوان شوم ، ځكه تار په تاريم خدايه !
 

© 2006-2007 Kiyanooshansari.blogfa.com - All rights reserved - Powered by Blogfa.com - Temp by  K I Y A N S O F T